Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola

Ogłoszenie o naborze dzieci do żłobka w Wielopolu Skrzyńskim

 

Gmina Wielopole Skrzyńskie przystąpiła do realizacji projektu pn. "Aktywni Rodzice - Aktywne Maluchy. Nowe Miejsca Opieki Żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim",  który realizowany jest w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, priorytet VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie.

 

Rekrutacja uczestników do projektu rozpoczyna się 10 stycznia 2020 roku.

W ramach pozyskanych środków z Unii Europejskiej w Wielopolu Skrzyńskim powstanie pierwszy w gminie żłobek, w którym uruchomione zostaną dwie  grupy dla 16 dzieci w wieku do 3 roku życia.

Z uwagi na warunki lokalowe żłobek będzie zorganizowany w budynku obecnego Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

- osoby, które zamieszkują, uczą się lub pracują na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie,

- pozostają bez pracy bądź przebywają na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/ wychowawczym,

-  sprawują opiekę nad dzieckiem do 3 lat i deklarują powrót na rynek pracy w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od przyjęcia dziecka do żłobka. 

Osoby zakwalifikowane formalnie będą mogły uzyskać punkty wg. dodatkowych kryteriów:
- zameldowanie na terenie gminy,
- dochód netto na członka rodziny – 800 zł,
- powrót na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym,
- status osoby długotrwale bezrobotnej,
- niepełnosprawność (rodzica lub dziecka).  

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w postaci: 
- 10 godzinnej opieki nad dziećmi  sprawowanej przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną w 8 osobowych grupach,
- możliwość korzystania z bardzo dobrze wyposażonych sal przystosowanych do opieki nad dziećmi do lat 3,
- organizację imprez integracyjnych dla uczestników projektu,
- uczestnictwo starszej grupy dzieci w zajęciach  rytmicznych i logopedycznych. 

Czas trwania projektu: 2 stycznia 2020 roku – 31 grudnia 2021 roku, w tym wsparcie bezpośrednie dla uczestników projektu od 1 marca 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku.

    Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne  można uzyskać  w Zespole Obsługi Szkól i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim – w Biurze Projektu Nr tel. (017) 22 14 922  oraz stronach internetowych: www.wielopole.eu  oraz  www.zosip.wielopole-skrz.pl 

Poniżej do pobrania regulamin rekrutacji oraz pozostałe dokumenty rekrutacyjne.

Regulamin rekrutacji pdf

zał. nr 1 formularz udziału w projekcie

zał. nr 2 oświadczenie uczestnika projektu

zał. nr 3 deklaracja uczestnika projektu

zał. nr 4 wzór umowy uczestnictwa w projekcie

Udostępnij: