Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola

Dostawa pomocy dydaktycznych


Ministerstwo Edukacji Narodowej realizując postulat samorządowców i dyrektorów szkół, wprowadziło nowe kryterium podziału rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018. Program "Dostawa pomocy dydaktycznych" przewiduje dofinasowanie zakupu wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych.

ZOSIP.271.4.2018 "Dostawa pomocy dydaktycznych"

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim w związku z realizacją programu Ministerstwa Edukacji Narodowej pod nazwą: "Dostawa pomocy dydaktycznych" zaprasza do złożenia ofert na dostawę wyposażenia dla potrzeb pracowni przyrodniczych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Dokumenty do pobrania:

1) Zapytanie ofertowe.

Obublikowano 26.10.2018r.

Piątek 26 października 2018
ZOSIP.271.3.2018 "Dostawa pomocy dydaktycznych"

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim w związku z realizacją programu Ministerstwa Edukacji Narodowej pod nazwą: "Dostawa pomocy dydaktycznych" zaprasza do złożenia ofert na dostawę wyposażenia dla potrzeb pracowni przyrodniczych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Na realizacje w/w zadania w wyznaczonym terminie nie wpłynełą żadna oferta. Procedura Zapytania Ofertowego zostanie powtórzona w najbliższym czasie.

Wtorek 2 października 2018