Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola

Aktywna Tablica


Rządowy programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnych - "Aktywna tablica"

Zapytanie ofertowe o nr. ZOSIP.273.2.2018 pn: "Dostawa sprzętu ICT w ramach rządowego programu Aktywna Tablica"

"Dostawa sprzętu ICT w ramach rządowego programu Aktywna Tablica"

W związku z realizacją rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnych - "Aktywna tablica", Zespół obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim zaprasza do złożenia oferrty na dostawę sprzętu.

Zapytanie ofertowe ZOSIP.237.2.2018

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Wykaz dostaw.

3. Specyfikacja dostawy.

4. Klauzula RODO.

Wyniki ofertowe:

1. Protokół z otwarcia ofert.

2. Rozstrzygnięcie postępowania.

 

Wtorek 11 września 2018