Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola

Nowa jakość edukacji w integracyjnym przedszkolu Krasnala Hałabały


"Nowa jakość edukacji w integracyjnym przedszkolu Krasnala Hałabały"

 

Projekt realizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata2014-2020 z Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Prezentacja oddziałów przedszkolnych powstałych w ramach projektu unijnego pn. „Nowa Jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”

 

Od 25 do 27 czerwca 2019 r, w Samorządowym Przedszkolu Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim oraz oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy Szkołach Podstawowych w Broniszowie, Gliniku, Nawsiu i Brzezinach zorganizowano imprezę integracyjną dla dzieci i opiekunów, podczas której przedszkolaki zaprezentowały przygotowane podczas zajęć dodatkowych układy taneczne, gimnastyczne, skecze, piosenki i wiersze.

Wychowawcy grup przygotowali prezentacje multimedialne obrazujące funkcjonowanie integracyjnych oddziałów przedszkolnych w przeciągu ostatnich 10 miesięcy.

W spotkaniu uczestniczyły dzieci, rodzice oraz Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, który wręczył przedszkolakom dyplomy i upominki w formie foto książek oraz słodyczy, będące nagrodą za aktywne uczestnictwo w zajęciach przedszkolnych. Celem organizowanych spotkań oprócz integracji była głównie promocja funkcjonujących oddziałów integracyjnych poprzez prezentacje dorobku dzieci oraz przedstawienie wysokiego poziomu świadczonej opieki przedszkolnej.

W ramach organizacji imprez zakupiono m.in elementy strojów dla dzieci i pomponów do układów tanecznych, mat edukacyjnych do pokazów sportowych, zakup naklejek do przygotowania scenografii i dekoracji, ciasta, soków i słodyczy dla uczestników.

Dla przypomnienia w ramach realizowanego projektu uruchomiono 4 dodatkowe oddziały przedszkola integracyjnego w Brzezinach, Broniszowie, Gliniku i Nawsiu, przeprowadzono remont sal dydaktycznych i zakupiono m.in. meble, sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, wyprawkę przedszkolaka, samochód dostawczy do przewozu posiłków do nowo powstałych oddziałów przedszkolnych, sfinansowano atrakcje dla dzieci w formie imprez integracyjnych tj. Mikołajki, Dzień Dziadków, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, spotkanie z teatrem oraz wyjazdów do kina w Krośnie a także zagrody edukacyjnej w siedlisku Janczar i Ranczo w Pstrągowej. Dla uczestników projektu zapewniono 8-godzinną opiekę przedszkolną sprawowaną przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz zapewniono opiekę psychologa. Oferta funkcjonujących oddziałów przedszkolnych została wzbogacona o liczne zajęcia dodatkowe: logorytmiczne, manualne, taneczne i gimnastyczne.

Projekt jest realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.Wartość projektu wynosi 1 199 894,40 zł, z czego 1 079 894,40 zł stanowią środki Unii Europejskiej natomiast 120 000,00 zł to środki własne (wkład budżetu gminy m.in. poprzez udostępnienie sal i tzw. wkład prywatny).

dokumentacja fotograficzna

Piątek 28 czerwca 2019
Wyjazd dzieci z oddziałów przedszkolnych do Zagrody Edukacyjnej Ranczo w Pstrągowej

 

W dniach 13 oraz 18 czerwca 2019 roku dla dzieci z oddziałów przedszkolnych objętych projektem unijnym pn. „Nowa Jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały” zorganizowano wyjazd do Zagrody Edukacyjnej Ranczo w Pstrągowej.

W wydarzeniu udział wzięły dzieci z oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy Szkołach Podstawowych w Broniszowie, Gliniku, Nawsiu i Brzezinach, a także z Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim.

Było to kolejne spotkanie przedszkolaków na świeżym powietrzu. Dzieci korzystały z wielu atrakcji: wspólnie z opiekunami karmiły zwierzęta, podziwiały krajobrazy z wieży widokowej, bawiły się i sprawdzały swoje możliwości w parku linowym. Ponadto maluchy korzystały z placu zabaw oraz gier i zabaw z animatorem czasu wolnego.

 

Zorganizowany wyjazd był dla dzieci wspaniałą okazją do dobrej zabawy z rówieśnikami inabywania nowych umiejętności oraz doświadczeń. Wycieczka dostarczyławszystkim uczestnikom pozytywnych wrażeń.

Wyjazd do Zagrody Edukacyjnej został sfinansowany ze środków projektu pn. „Nowa jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”.

Projekt jest realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

dokumentacja fotograficzna do pobrania

 

Środa 19 czerwca 2019
Zapytanie ofertowe o nr. ZOSIP.273.1.2019.RPO pn: "Dostawa wyprawki dla przedszkolaka "

"Dostawa wyprawki dla przedszkolaka"

 

Zamówienie zostanie wykonane w związku z realizacją projektu pn. „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały” realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata2014-2020 z Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyprawki dla przedszkolaka. Zadanie obejmuję dostawę artykółów plastycznych dla potrzeb Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim.

Zapytanie ofertowe: ZOSIP.273.1.2019.RPO

Załączniki:

1.Formularz ogertowy

2.Specyfikacja dostaw.

3.Oświadczenie o braku powiązań.

4.Informacja RODO.

UWAGA!!!

Zapytanie ofertowe o nr ZOSIP.273.1.2019.RPO pn" "Dostawa wyprawki dla przedszkolaka" zostało unieważnione.

Informacja o unieważnieniu!

Środa 12 czerwca 2019
Wyjazd do kina w ramach projektu pn. Nowa Jakośc Edukacji w Integracuyjnym Przedszkolu Krasnla Hałabały"

W ramach realizacji projektu unijnego pn. „Nowa Jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały” na przełomie maja i czerwca 2019 roku został zorganizowany wyjazd do Kina Helios w Krośnie dla dzieci z integracyjnych oddziałów przedszkolnych.

W spektaklach filmowych uczestniczyły grupy z oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy Szkołach Podstawowych w Broniszowie, Gliniku, Nawsiu i Brzezinach oraz z Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim.

W ramach wyjazdu przedszkolaki uczestniczyły w seansach filmów animowanych, w których motywem przewodnim były wartości moralne takie jak: dobro, prawda i przyjaźń.

Wrażenia i emocje z poszczególnych spektaklów filmowych jeszcze długo towarzyszyły uczestnikom wyjazdu, którzy wracając do przedszkola, dzielili się nawzajem spostrzeżeniami i wrażeniami.

Dla dzieci w wieku przedszkolnym celem wycieczki do kina jest nie tylko nabywanie umiejętności uczestniczenia w seansach filmowych, ale również kształtowanie właściwych zachowań podczas pobytu w kinie. Ponadto wyjazdy edukacyjne dają możliwość obserwacji i zdobywania informacji, które są podstawą trwalszej i bogatszej wiedzy oraz poznawania nowych miejsc z zakresu kultury w regionie.

Wyjazdy dzieci do kina sfinansowano ze środków projektu unijnego pn. „Nowa jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”. Projekt jest realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Poniżej dokumentacja fotograficzna:

 Oddział Glinik i Broniszów

Oddział Brzeziny

Oddział Nawsie

Samorządowe Przedszkole Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim

Środa 5 czerwca 2019
Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Dziecka w ramach realizowanego projektu pn. "Nowa Jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”

 

31 maja 2019 roku w Siedlisku Janczar w Pstrągowej zorganizowano spotkanie integracyjne dla dzieci z oddziałów przedszkolnych objętych projektem unijnym pn. „Nowa Jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”. Uroczystość przgotowano z okazji międzynarodowego „Dnia Dziecka”.

W wydarzeniu udział wzięły dzieci z oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy Szkołach Podstawowych w Broniszowie, Gliniku, Nawsiu i Brzezinach, a także z Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim.

Dla przedszkolaków przygotowano liczne atrakcje m.in.   warsztaty pszczelarskie połączone z pokazem motyli, gry i zabawy na świeżym powietrzu, spacer bryczką po okolicy, przejażdżkę konną na maneżu oraz poczęstunek.

W spotkaniu uczestniczył również Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, który przekazał życzenia wszystkim dzieciom z okazji "Dnia Dziecka", a następnie wręczył przedszkolakom drobne upominki i słodycze.

Dla najmłodszych uczestników był to dzień pełen niespodzianek i wspólnej zabawy z rówieśnikami.

Niepowtarzalna atmosfera, piękna pogoda i wspaniała zabawa sprawiły, że ten wyjątkowy dzień na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników wydarzenia.

Udział dzieci w wydarzeniu sfinansowano ze środków projektu pn. „Nowa jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”. Projekt jest realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Dzień Dziecka - Galeria

Piątek 31 maja 2019
Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty w oddziałach Przedszkolnych objętych projektem pn. "Nowa Jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały"

Od 24 do 29 maja 2019 roku w integracyjnych oddziałach przedszkolnych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie, które objęte są dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego - odbyły się uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty.

 

Gospodarzami wydarzeń były oddziały przedszkolne funkcjonujące przy Szkołach Podstawowych w Broniszowie, Gliniku, Nawsiu i Brzezinach, a także Samorządowe Przedszkole Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim.

 

Przedszkolaki na tę okazję przygotowały piękny program artystyczny oraz okolicznościową dekorację. Zaproszeni rodzice z dumą podziwiali występy swoich pociech, które zaprezentowały się recytując wiersze, śpiewając piosenki i tańcząc. Mali artyści dołożyli wszelkich starań, aby jak najlepiej wyrazić swoje podziękowanie za trud włożony w ich wychowanie. Gościom towarzyszyły radość, uśmiech oraz łzy wzruszenia.

Na zakończenie uroczystości dzieci obdarowały swoich rodziców upominkami i życzeniami. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem.

Atmosfera tej uroczystości była podniosła i przebiegała w niezwykle rodzinnej i miłej atmosferze.

Organizację uroczystości, zakup upominków oraz materiałów plastycznych, z których wykonano dekorację sal oraz laurki, sfinansowano ze środków projektu pn. „Nowa jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”.

Projekt jest realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. 

Poniże do pobrania j dokumentacja fotograficzna.

Dzień Mamy i Taty Brzeziny

Dzień Mamy i Taty Broniszów

Dzień Mamy i Taty Nawsie

Dzień Mamy i Taty Glinik

Dzień Mamy i Taty Samorządowe Przedszkole Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim

Zakupione w ramach projektu materiały

Czwartek 30 maja 2019
Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w ramach realizowanego projektu pn. "Nowa Jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały"

 

Trwa realizacja projektu pn. „Nowa Jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”, który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jednym z głównych celów projektu było  stworzenie dodatkowej i rozszerzonej oferty edukacyjnej dostosowanej do indywidualnych potrzeb dzieci.

W związku z powyższym uczestnicy projektu biorą udział w zajęciach dodatkowych, takich jak: logorytmicznych, manualnych, gimnastycznych oraz tanecznych.

Zajęcia odbywają się w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy Szkołach Podstawowych w Brzezinach, Nawsiu, Gliniku, Broniszowie oraz w Samorządowym Przedszkolu Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim.

Dodatkowo w ramach realizowanego projektu wzbogacono bazę przedszkolną o liczne pomoce i materiały ściśle związane z charakterem i tematyką prowadzonych zajęć.

Wśród zakupionych pomocy dydaktycznych znalazły się m.in. zestawy piłek i gier gimnastycznych, urządzenia do ćwiczenia równowagi i koordynacji ruchowej,  kredki,  farby, zestawy pędzli, papierów kolorowych, brystoli, zestawy gier i piłek logopedycznych oraz różnego rodzaju instrumentów muzycznych.

Zakupione przedmioty dydaktyczne umożliwiają pełne wykorzystanie nowoczesnych metod i technik nauczania, co przyczynia się do prowadzenia zajęć dodatkowych na jak najwyższym poziomie edukacyjnym.

Podczas zajęć przedszkolaki bawią się, rozwijają swoje zainteresowania, nabywają dodatkowe umiejętności i chętnie korzystają z zakupionych pomocy dydaktycznych.

Prowadzone zajęcia sprzyjają nabywaniu kompetencji społeczno emocjonalnych i wspomagają indywidualny rozwój dzieci. Zarówno dziewczynki, jak i chłopcy otrzymują wiedzę i umiejętności o tej samej jakości i w równym stopniu.

Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów.

Projekt jest realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 1 199 894,40 zł, z czego 1 079 894,40 zł stanowią środki Unii Europejskiej natomiast 120 000,00 zł to środki własne (wkład budżetu gminy m.in. poprzez udostępnienie sal i tzw. wkład prywatny).

Poniżej dokumentacja fotograficzna

Zajęcia dodatkowe - Glinik

Zajęcia dodatkowe -  Brzeziny

Zajęcia dodatkowe - Nawsie

Zajęcia dodatkowe - Broniszów

Wtorek 2 kwietnia 2019
Spotkanie z teatrem - w ramach projektu pn. "Nowa Jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały"

18 marca 2019 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim odbył się spektakl teatralny dla dzieci z integracyjnych oddziałów przedszkolnych objętych projektem unijnym pn. „Nowa Jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”.

W wydarzeniu udział wzięły dzieciz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach Podstawowych w Broniszowie, Gliniku, Nawsiu i Brzezinach, a także z Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim.

Zgromadzona publiczność obejrzałaspektakl pt. „Skrzydlaty Odlot” w wykonaniu Teatru KULTURESKA. Na scenie pojawili się roztańczeni i rozśpiewani aktorzy w wyjątkowych kolorowych kostiumach, którzy zaprezentowali dzieciom musical o treści związanej z edukacją ekologiczną. W akcję spektaklu wpleciono treści związane z tematem powstawania smogu, jego szkodliwości dla zdrowia i ochrony powietrza. Dzieci wielokrotnie były zapraszane przez aktorów na scenę, gdzie miały możliwość stać się uczestnikami rozgrywającej się akcji i rozszerzyć swój punkt widzenia na świat teatru. Przedszkolaki z ogromnym zainteresowaniem podziwiały występ aktorów, który był pełen emocji, radości i udanej zabawy.

Na zakończenie spotkania odbyły się warsztaty teatralne dla najmłodszych, podczas których aktorzy zaprezentowali swoje metody pracy na scenie teatru.

Profesjonalna gra aktorów, piękne stroje, efekty specjalne, scenografia i muzyka, a przede wszystkim treść edukacyjne sprawiły, że spektakl pozostanie na długo w pamięci najmłodszych.

Przedstawienia teatralne mają w procesie rozwoju społeczno - moralnego dziecka bardzo ważne miejsce. Kontakt ze sztuką kształtują wiele pozytywnych cech charakteru i umożliwia najmłodszym rozwijanie swojej wyobraźni.

 

Udział dzieci w wydarzeniu sfinansowano ze środków projektu pn. „Nowa jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”.

Projekt jest realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 1 199 894,40 z ł, z czego 1 079 894,40 zł stanowią środki Unii Europejskiej natomiast 120 000,00 zł to środki własne (wkład budżetu gminy m.in. poprzez udostępnianie sal i tzw. wkład prywatny).

Poniżej galeria zdjęć do pobrania.

Galeria zdjęć - spotkanie z teatrem

Poniedziałek 18 marca 2019
Dzień Babci i Dziadka w oddziałach przedszkolnych objętych projektem pn. "Nowa jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”

 

 

Od 18 do 23 stycznia 2019 roku w integracyjnych oddziałach przedszkolnych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie, które objęte są dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego, odbyły się uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka.

 

Gospodarzami wydarzeń były oddziały przedszkolne funkcjonujące przy Szkołach Podstawowych w Broniszowie, Gliniku, Nawsiu i Brzezinach, a także Samorządowe Przedszkole Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim.

 

Przedszkolaki na tę okazję przygotowały specjalny program artystyczny oraz okolicznościową dekorację. Zaproszeni dziadkowie z dumą podziwiali występy swoich wnucząt, które dołożyły wszelkich starań, aby jak najlepiej wyrazić swoje podziękowanie za trud włożony w ich wychowanie. Mali artyści z przejęciem na twarzach odtwarzali swoje role, śpiewali piosenki oraz recytowali wiersze. Gościom towarzyszyły radość, uśmiech oraz łzy wzruszenia.

 

Na zakończenie uroczystości dzieci obdarowały swoich dziadków upominkami i zaprosiły gości na słodki poczęstunek.

 

Do życzeń przyłączył się Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, który w swoim przemówieniu wyraził podziw dla umiejętności i zdolności artystycznych przedszkolaków i podkreślił, że zajęcia dydaktyczne prowadzone w oddziałach przedszkolnych pozwalają dzieciom na wszechstronny rozwój.

 

Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.

 

Organizację uroczystości w oddziałach przedszkolnych, zakup upominków w postaci serduszek oraz materiałów plastycznych, z pomocą których wykonano dekorację sal oraz laurki sfinansowano ze środków projektu pn. „Nowa jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”.

Projekt jest realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 1 199 894,40 zł, z czego 1 079 894,40 zł stanowią środki Unii Europejskiej natomiast 120 000,00 zł to środki własne (wkład budżetu gminy m.in. poprzez udostępnienie sal i tzw. wkład prywatny).

 

Poniżej  link do galerii zdjęć

Bal Babci i Dziadka - Brzeziny

Bal Babci i Dziadka - Broniszów

Bal Babci i Dziadka - Glinik

Bal Babci i Dziadka - Samorządowe Przedszkole Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim

Bal Babci i Dziadka - Nawsie

Zakupione materiały

Czwartek 24 stycznia 2019
Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Nowa jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”

 

 

W ramach realizowanego przez Gminę Wielopole Skrzyńskie projektu pn. „Nowa jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały” zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Brzezinach, Nawsiu, Gliniku, Broniszowie oraz w Samorządowym Przedszkolu Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim.

Wśród zakupionych pomocy dydaktycznych znalazły się przedmioty niezbędne do prowadzenia:

  • zajęć gimnastycznych i tanecznych – zestawy piłek i gier gimnastycznych, urządzenia do ćwiczenia równowagi i koordynacji ruchowej oraz wykładziny dywanowe do zajęć gimnastycznych,
  • zajęć manualnych – kredki, farby, stemple, kleje oraz zestawy pędzli, papierów kolorowych, brystoli i plasteliny,
  • zajęć logorytmicznych – zestawy gier i piłek logopedycznych oraz różnego rodzaju instrumentów muzycznych.

Zamówienie obejmowało również dostawę pomocy dydaktycznych dla potrzeb pracy psychologa przedszkolnego tj. różnego rodzaju puzzle oraz gry logiczne ćwiczące pamięć i stymulujące rozwój myślenia logicznego.

Zakupione przedmioty dydaktyczne pozwolą na pełne wykorzystanie nowoczesnych metod i technik nauczania, wspomogą indywidualny rozwój dzieci z integracyjnych oddziałów przedszkolnych objętych realizowanym projektem i umożliwią prowadzenie zajęć dodatkowych na jak najwyższym poziomie edukacyjnym.

Łączna wartość zakupionych pomocy dydaktycznych wyniosła 41 856,80 zł, w tym otrzymane w ramach realizowanego projektu dofinansowanie wyniesie  90% wartości zakupu.

Projekt jest realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 1 199 894,40 zł, z czego 1 079 894,40 zł stanowią środki Unii Europejskiej natomiast 120 000,00 zł to środki własne (wkład budżetu gminy m.in. poprzez udostępnienie sal i tzw. wkład prywatny).

galeria zdjęć

Środa 9 stycznia 2019
Spotkanie Mikołajkowe w oddziałach przedszkolnych objętych projektem pn. „Nowa jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”

 

 

Od 5 do 6 grudnia 2018 roku  w oddziałach przedszkolnych  z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie zorganizowano "Świąteczne Spotkanie Mikołajkowe", którego gosciem specjalnym był  Św. Mikołaja.

Poszczególne grupy przedszkolaków z radością powitały długo wyczekiwanego gościa, który wysłuchał wierszy i piosenek przygotowanych na jego wizytę. Następnie wręczył on dzieciom piękne prezenty (puzzle, słodycze, czytanki, kolorowanki oraz lalki dla dziewcząt i samochody dla chłopców). Był to dzień pełen radości i uśmiechu, który niewątpliwie pozostanie na długo w pamięci najmłodszych uczestników tego wydarzenia.

Upominki zakupiono dla dzieci z oddziałów przedszkolnych objętych realizowanym projektem pn. „Nowa jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”, który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dla przypomnienia w ramach realizowanego projektu utworzono 4 dodatkowe oddziały przedszkola integracyjnego przy Szkołach Podstawowych w Brzezinach, Broniszowie, Nawsiu i Gliniku, które wyposażono w meble, sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć. Oddziały przedszkolne zapewniają opiekę pedagogiczną, cykl zajęć dodatkowych oraz całodniowe wyżywienie. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.Pomocą finansową w ramach projektu objęte jest również Przedszkole Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim.

Wartość projektu wynosi 1 199 894,40 zł, z czego 1 079 894,40 zł stanowią środki Unii Europejskiej natomiast 120 000,00 zł to środki własne (wkład budżetu gminy m.in. poprzez udostępnienie sal i tzw. wkład prywatny).

Galeria zdjęć -  Spotkanie Mikołakowe Brzeziny

Galeria zdjęć - Spotkanie Mikołajkowe Glinik

Galeria zdjęć - Spotkanie Mikołajkowe Nawsie

Galeria zdjęć - Spotkanie Mikołajkowe Broniszów

Galeria zdjęć - Spotkanie Mikołajkowe Samorządowe Przedszkole Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim

Piątek 7 grudnia 2018
Zapytanie ofertowe o nr. ZOSIP.273.10.2018.RPO pn: "„Dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia dodatkowe dla potrzeb oddziałów przedszkolnych"

Dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia dodatkowe dla potrzeb oddziałów przedszkolnych"

Zamówienie zostanie wykonane w związku z realizacją projektu pn. „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały” realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata2014-2020 z Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych  na zajęcia dodatkowe dla potrzeb istniejących oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Brzezinach, Nawsiu, Gliniku i Broniszowie oraz w Samorządowym Przedszkolu Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim.

Zapytanie ofertowe o nr. ZOSIP.273.10.2018.RPO

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy.
  2. Specyfikacja dostaw.
  3. Oświadczenie o braku powiązań.
  4. Klauzula RODO.
Środa 28 listopada 2018
spotkanie w sprawie realizacji projektu pn. "Nowa Jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały"

4 października 2018 roku w budynku Kulturalno Oświatowym w Wielopolu Skrzyńskim odbyło się spotkanie tematyczne dotyczące realizacji projektu pn."Nowa Jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim".

Dla przypomnienia Gmina Wielopole Skrzyńskie realizuje projekt w ramach otrzymanego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. Natomiast celem głównym projektu było utworzenie 4 nowych oddziałów przedszkola integracyjnego przy Szkołach Podstawowych w Brzezinach, Broniszowie, Nawsiu i  Gliniku, które  oferują 80 nowych miejsc przedszkolnych. Łącznie wsparciem w ramach realizowanego projektu objętych jest 180 dzieci.

Podczas spotkania  omówiono  etapy realizowanego projektu oraz przedstawiono prezentację multimedialną, w której zaprezentowano nowo utworzone oddziały przedszkolne i zakupione w ramach otrzymanego dofinansowania  wyposażenie sal dydaktycznych i wyprawki przedszkolaka.

Poniżej do pobrania dokument, który zawiera charakterystykę realizowanego projektu oraz zakupione w ramach otrzymanego dofinansowania  wyposażenie sal - zapraszamy do zapoznania się z jego tematyką.

prezentacja

Czwartek 4 października 2018
Zapytanie ofertowe o nr. ZOSIP.273.9.2018.RPO pn: " Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznych w oddziałach przedszkolnych"

"Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznych w oddziałach przedszkolnych"

Zamówienie zostanie wykonane w związku z realizacją projektu pn. „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały” realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata2014-2020 z Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji nauczycieli zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych zorganiozwanych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie w następujących miejscowośćiach: Brzeziny, Glinik, Nawsie, Broniszów.

Zapytanie ofertowe nr ZOSIP.273.9.2018.RPO

Załączniki:

1. Formularz ofertowy,
2. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu,
3. Oświadczenie o braku powiązań,
4. Oświadczenie osoby fizycznej dot. limitu godzin pracy,
5. Klazula RODO.

Czwartek 6 września 2018
Nabór dodatkowy do projektu pn. Nowa Jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały
Sobota 11 sierpnia 2018
Zapytanie ofertowe o nr. ZOSIP.273.7.2018.RPO pn: "Dostawa wyposażenia sal dydaktycznych dla potrzeb oddziałów przedszkolnych"

„Dostawa wyposażenia sal dydaktycznych dla potrzeb oddziałów przedszkolnych"

 

Zamówienie zostanie wykonane w związku z realizacją projektu pn. „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały” realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata2014-2020 z Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia sal dydaktycznych dla potrzeb oddziałów przedszkolnych na tereni /gminy Wielopole Skrzyńskie.. Zadanie obejmuję dostawę mebli przedszkolnych.

Zapytanie ofertowe nr: ZOSIP.273.7.2018.RPO 

Załączniki:

1. Formularz oferty.

2. Specyfikacja usługi.

3. Oświadczenie o braku powiązań.

Wtorek 7 sierpnia 2018
Zapytanie ofertowe o nr. ZOSIP.273.6.2018.RPO pn: "Dostawa wyprawki dla przedszkolaka "

"Dostawa wyprawki dla przedszkolaka"

 

Zamówienie zostanie wykonane w związku z realizacją projektu pn. „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały” realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata2014-2020 z Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyprawki dla przedszkolaka. Zadanie obejmuję dostawę artykółów plastycznych dla potrzeb Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim.

Zapytanie ofertowe: ZOSIP.273.6.2018.RPO

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2.Specyfikacja usług.

3.Oświadczenie o braku powiązań.

 

Uwaga!

W związku z publikają nieniejszego zapytania ofertowego i zapytaniem od potencjalnego oferenta, Zamawiający precyzuje specyfikacje usługi w określonej części.

Wyjaśneinie do specyfikacji

(Data publikacji 13.08.2018)

Poniedziałek 6 sierpnia 2018
Zapytanie ofertowe o nr. ZOSIP.273.5.2018.RPO pn: "Dostawa sprzętu gastronomicznego dla potrzeb Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim"

"Dostawa sprzętu gastronomicznego dla potrzeb Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim"

 

Zamówienie zostanie wykonane w związku z realizacją projektu pn. „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały” realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata2014-2020 z Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu gastronomicznego dla potrzeb Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim. Zamówienie podzielone jest na dwa następujące zadania:

Zadanie nr 1 -  dotyczy dostawy urządzeń do transportu żywności dla potrzeb kuchni przedszkolnej.

Zadanie nr 2 – dotyczy dostawy i ewentualnego montażu urządzeń wyposażenia kuchni przedszkolnej.

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr: ZOSIP.273.5.2018.RPO

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Specyfikacja techniczna.

3. Oświadczenie o braku powiązań.

Czwartek 2 sierpnia 2018
Zapytanie ofertowe o nr. ZOSIP.273.4.2018.RPO pn: "Dostawa sprzętu ICT dla potrzeb oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie"

 "Dostawa sprzętu ICT dla potrzeb oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie"

 

Zamówienie zostanie wykonane w związku z realizacją projektu pn. „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały” realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata2014-2020 z Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu ICT dla potrzeb oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wielopole Skrzńskie. Zamówienie podzielone jest na dwa zadania i dotyczy dostawy następującego wyposażenia:

 

Zadanie nr 1

 

W zadaniu pierwszym zamówienie przewiduję dostawę oraz montaż projektorów multimedialnych (4 szt.) oraz urządzenia „interaktywna podłoga” (4 szt.). Dodatkowo w ramach tego zadania Dostawca będzie zobowiązany do przeszkolenia personelu przedszkola z obsługi dostarczonego sprzętu.

 

Zadanie nr 2

 

W zadaniu drugim zamówienie przewiduję dostawę zestawów nagłośnieniowych (4 szt.) oraz aparatów fotograficznych (4 szt.).

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe ZOSIP.273.4.2018.RPO

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Specyfikacja techniczna.

3. Oświadczenie o braku powiązań

 
 
Poniedziałek 30 lipca 2018
Zapytanie ofertowe o nr. ZOSIP.273.3.2018.RPO pn: "Dostawa samochodu dostosowanego do przewozu żywności dla potrzeb Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim"

Dostawa samochodu dostosowanego do przewozu żywności dla potrzeb Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim"

 

Zamówienie zostanie wykonane w związku z realizacją projektu pn. „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały” realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata2014-2020 z Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu przystosowanego do przewozu żywności. Pojazd powinien być fabrycznie nowy, wolny od wad, wyprodukowany w 2018 r. Samochód będzie służył potrzebom Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim. Jego głownym zadaniem będzię transport gotowych posiłków do pobliskich miejscowości gdzie zlokalizowane będą oddziały przedszkolne.

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe ZOSIP.273.3.2018.RPO

Załączniki:

1. Formularz oferty.

2. Specyfikacja techniczna.

3. Oświadczenie o braku powiązań.

Uwaga!

W związku z publikają nieniejszego zapytania ofertowego i zapytaniem od potencjalnego oferenta, Zamawiający precyzuje specyfikacje techniczą w określonej części.

Wyjaśnienie do specyfikacji:

(data publikacji 31.07.2018r.)

Czwartek 26 lipca 2018
Zapytanie ofertowe o nr. ZOSIP.273.2.2018.RPO pn: "Dostawa samochodu dostosowanego do przewozu żywności dla potrzeb Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim"

Dostawa samochodu dostosowanego do przewozu żywności dla potrzeb Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim"

 

Zamówienie zostanie wykonane w związku z realizacją projektu pn. „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały” realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata2014-2020 z Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu przystosowanego do przewozu żywności. Pojazd powinien być fabrycznie nowy, wolny od wad, wyprodukowany w 2018 r. Samochód będzie służył potrzebom Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim. Jego głownym zadaniem będzię transport gotowych posiłków do pobliskich miejscowości gdzie zlokalizowane będą oddziały przedszkolne.

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe ZOSIP.273.2.2018.RPO

 

Załączniki:

1. Formularz oferty

2. Specyfikacja techniczna

3. Oświadczenie o braku powiązań

 

Wtorek 17 lipca 2018
Zapytanie ofertowe o nr. ZOSIP.273.1.2018.RPO pn: "Dostawa samochodu dostosowanego do przewozu żywności dla potrzeb Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim"

Dostawa samochodu dostosowanego do przewozu żywności dla potrzeb Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim"

 

Zamówienie zostanie wykonane w związku z realizacją projektu pn. „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały” realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata2014-2020 z Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu przystosowanego do przewozu żywności. Pojazd powinien być fabrycznie nowy, wolny od wad, wyprodukowany w 2018 r. Samochód będzie służył potrzebom Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim. Jego głownym zadaniem będzię transport gotowych posiłków do pobliskich miejscowości gdzie zlokalizowane będą oddziały przedszkolne.

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe ZOSIP.273.1.2018.RPO

 

Załączniki:

1. Formularz oferty

2. Specyfikacja techniczna

3. Oświadczenie o braku powiązań

ZAPYTANIE OFERTOWE O NR ZOSIP.273.1.2018.RPO ZOSTAŁO ANULOWANE

NA REALIZACJE W/W ZADANIA ZOSTANIE OPUBLIKOWANE NOWE ZAPYTANIE OFERTOWE

Poniedziałek 16 lipca 2018