Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola

Przetargi i zapytania ofertowe

Zaproszenie do składania ofert na opiekę stomatologiczną dla dzieci w 2023 roku

Zaproszenie

Formularz Ofertowy

Klauzula informacyjna (RODO)

Wzór porozumienia

Środa 7 grudnia 2022
Zaproszenie do składania ofert - opieka stomatologiczna dla dzieci

Zapytanie ofertowe na usługi stomatologiczne dla dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Wielopole Skrzyńskie 

Zapytanie ofertowe 

zał nr 1 formularz ofertowy

zał nr 2 wzór porozumienia

zał nr 3 klauzula informacyjna

Poniedziałek 6 grudnia 2021
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko opiekuna w Gminnym żłobku "Maluszek" w Wielopolu Skrzyńskim grudzień 2020

Dyrektor Gminnego Żłobka Maluszek w Wielopolu Skrzyńskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: opiekun z Żłobku - 3 etaty.

Przewidywany termin zatrudnienia: luty 2021r.

Ogłoszenie o naborze (15.12.2020r.)

Informacja o wynikach naboru (05.01.2020)

Wtorek 15 grudnia 2020
Ogłoszenie o naborze

Nabór na wolne stanowisko opiekuna w Gminnym Żłobku "Maluszek" w Wielopolu Skrzyńskim.

Termin składania ofert: 25.11.2020r. do godziny 15.00

Plik do pobrania:

Ogłoszenie o naborze.

Wyniki naboru (01.12.2020)

 

Wtorek 17 listopada 2020
Zapytanie ofertowe o nr. ZOSIP.273.8.2020.RPO pn: "Prowadzenie dodatkowych zajęć dla potrzeb żłobka w Wielopolu Skrzyńskim"

Zamówienie zostanie wykonane w związku z realizacją projektu pn.

 „Aktywni rodzice - aktywne maluchy. Nowe miejsca opieki żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim

 

Projekt realizowany jest w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   

Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy  

Działanie: 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie

Dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia zajęć dodatkowych dla potrzeb nowoutworzonego żłobka w Wielopolu Skrzyńskim. Zamówienie dotyczy prowadzenia zajęć dodatkowych w terminie od listopada 2020 roku do grudnia 2021 roku.

Zamówienie jest podzielone na 2 odrębne zadania z uwagi na tematykę zajęć.

Zadanie 1 - Prowadzenie rytmicznych

Zadanie 2 - Prowadzenie zajęć logopedycznych.

Zapytanie ofertowe ZOSIP.273.8.2020.RPO

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu.

3. Oświadczenie o braku powiązań.

4.   Oświadczenie osoby fizycznej dot. limitu godzin pracy.

5.   Klazula RODO.

Wtorek 27 października 2020
Zapytanie ofertowe o nr. ZOSIP.273.2.2020.RPO pn: "Dostostawa sprzętu elektronicznego dla potrzeb nowoutworzonego żłobka w Wielopolu Skrzyńskim"

Zamówienie zostanie wykonane w związku z realizacją projektu pn.

 „Aktywni rodzice - aktywne maluchy. Nowe miejsca opieki żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim

 

Projekt realizowany jest w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   

Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy  

Działanie: 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie

Dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu dostawy i montażu sprzętu elektronicznego                             dla potrzeb nowoutworzonego żłobka. Zamówienie podzielone jest na 2 odrębne zadania podzielone tematycznie względem charakteru zamawianych przedmiotów:

Zadanie 1 Dostawa sprzętu elektronicznego

Zadanie 2 Dostawa i montaż monitoringu

Zapytanie ofertowe ZOSIP.273.2.2020.RPO

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Specyfikacja dostaw.

3. Oświadczenie o braku powiązań.

4. Formularz RODO.

Piątek 17 stycznia 2020
Zapytanie ofertowe o nr. ZOSIP.273.1.2020.RPO pn: "„Dostawa mebli dla potrzeb nowoutworzonego żłobka w Wielopolu Skrzyńskim"

Zamówienie zostanie wykonane w związku z realizacją projektu pn.

 „Aktywni rodzice - aktywne maluchy. Nowe miejsca opieki żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim

 

Projekt realizowany jest w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   

Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy  

Działanie: 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie

Dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Przedmiot zamówienia polega na dostawie i montażu mebli dla potrzeb nowoutworzonego żłobka. Miejscem dostawy jest budynek żłobka w Wielopolu Skrzyńskim. Wszystkie dostarczone przedmioty winny być dostosowane do użytku przez dzieci oraz posiadać wymagana przepisami prawa atesty i certyfikaty.

Zapytanie ofertowe ZOSIP.273.1.2020.RPO

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Specyfikacja dostaw.

3. Oświadczenie o braku powiązań.

4. Formularz RODO.

Wtorek 14 stycznia 2020
Zapytanie ofertowe o nr. ZOSIP.273.1.2019.RPO pn: "Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb nowoutworzonego żłobka w Wielopolu Skrzyńskim"

Zamówienie zostanie wykonane w związku z realizacją projektu pn.

 „Aktywni rodzice - aktywne maluchy. Nowe miejsca opieki żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim

 

Projekt realizowany jest w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   

Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy  

Działanie: 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie

Dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu prac adaptacyjnych i remontowych w pomieszczeniach nowoutworzonego żłobka. Budynek o funkcji kulturalno- oświatowej znajduję się w centrum m. Wielopole Skrzyńskie i jest własnością Gminy.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe o nr: ZOSIP.273.1.2019.RPO

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy.
  2. Kosztorys ofertowy.
  3. Koncepcja architektoniczna.
  4. Oświadczenie o braku powiązań
  5. Formularz RODO.

Ptotokół otwarcia ofert

(27.12.2019)

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania.

(09.01.2020r.)

Czwartek 12 grudnia 2019
Zapytanie ofertowe o nr. ZOSIP.273.1.2019.RPO pn: "Dostawa wyprawki dla przedszkolaka "

"Dostawa wyprawki dla przedszkolaka"

 

Zamówienie zostanie wykonane w związku z realizacją projektu pn. „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały” realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata2014-2020 z Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyprawki dla przedszkolaka. Zadanie obejmuję dostawę artykółów plastycznych dla potrzeb Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim.

Zapytanie ofertowe: ZOSIP.273.1.2019.RPO

Załączniki:

1.Formularz ogertowy

2.Specyfikacja dostaw.

3.Oświadczenie o braku powiązań.

4.Informacja RODO.

UWAGA!!!

Zapytanie ofertowe o nr ZOSIP.273.1.2019.RPO pn" "Dostawa wyprawki dla przedszkolaka" zostało unieważnione.

Informacja o unieważnieniu!

Środa 12 czerwca 2019
Zapytanie ofertowe o nr. ZOSIP.273.10.2018.RPO pn: "„Dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia dodatkowe dla potrzeb oddziałów przedszkolnych"

Dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia dodatkowe dla potrzeb oddziałów przedszkolnych"

Zamówienie zostanie wykonane w związku z realizacją projektu pn. „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały” realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata2014-2020 z Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych  na zajęcia dodatkowe dla potrzeb istniejących oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Brzezinach, Nawsiu, Gliniku i Broniszowie oraz w Samorządowym Przedszkolu Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim.

Zapytanie ofertowe o nr. ZOSIP.273.10.2018.RPO

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy.
  2. Specyfikacja dostaw.
  3. Oświadczenie o braku powiązań.
  4. Klauzula RODO.
Środa 28 listopada 2018
Zapytanie ofertowe o nr. ZOSiP-470.4.2018 Pełninie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim zaprasza do złożenia oferty cenowej w zapytaniu ofertowym o cenę wykonania usługi, polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych w palcówkach oświatowych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Zapytanie ofertowe o nr. ZOSiP-470.4.2018

 

Czwartek 22 listopada 2018
Zapytanie ofertowe o nr. ZOSIP.271.5.2018 Remont klatki schodowej

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim zaprasza do złożenia oferty na realizacje zadania pod nazwą: "Remont klatki schodowej".

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Opublikowano 20.11.2018

Wtorek 20 listopada 2018
ZOSIP.271.4.2018 "Dostawa pomocy dydaktycznych"

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim w związku z realizacją programu Ministerstwa Edukacji Narodowej pod nazwą: "Dostawa pomocy dydaktycznych" zaprasza do złożenia ofert na dostawę wyposażenia dla potrzeb pracowni przyrodniczych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Dokumenty do pobrania:

1) Zapytanie ofertowe.

Obublikowano 26.10.2018r.

Piątek 26 października 2018
Zapytanie ofertowe o nr. ZOSIP.271.4.2018 "Remont klatki schodowej"

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim zaprasza do złożenia oferty na realizacje zadania pod nazwą: "Remont klatki schodowej".

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Obublikowano 03.10.2018r.

Środa 3 października 2018
ZOSIP.271.3.2018 "Dostawa pomocy dydaktycznych"

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim w związku z realizacją programu Ministerstwa Edukacji Narodowej pod nazwą: "Dostawa pomocy dydaktycznych" zaprasza do złożenia ofert na dostawę wyposażenia dla potrzeb pracowni przyrodniczych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Na realizacje w/w zadania w wyznaczonym terminie nie wpłynełą żadna oferta. Procedura Zapytania Ofertowego zostanie powtórzona w najbliższym czasie.

Wtorek 2 października 2018