Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola

Przygotowanie oddziałów przedszkolnych


Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola

Realizuje projekt pod nazwą:

"Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym"

Projekt realizowany jest w ramach programu operacyjnego:

"Kapitał Ludzki na lata 2007-2013"
Priorytet IX. rozwój i wykształcenie kompetencji w regionach.
Działanie 9.1 wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie 9.1.1 zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Zapytanie ofertowe NR. POKL/11/2014/AB "Dostawa artykułów plastycznych dla oddziałów przedszkolnych, na terenie Gminy Wielopole Skrz."

Zapytanie ofertowe: POBIERZ

Formularz ofertowy: POBIERZ

Specyfikacja usługi: POBIERZ

Piątek 24 października 2014
"Budowa placów zabaw" NR. POKL/10/2014/AB

Dokumentacja do pobrania:

UWAGA !!! INFORMACJA DLA OFERENTÓW
Zmiana w przedmiocie zamówienia: POBIERZ

Wtorek 7 października 2014
Informacja o wynikach ofertowych dot. zapytania NR POKL/6/2014/AB "Dostawa i montaż sprzętu ITC dla oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wielopole Skrz."

Informacja ofertowa: POBIERZ

Poniedziałek 18 sierpnia 2014
Zapytanie ofertowe NR. POKL/6/2014/AB "Dostawa i montaż sprzętu ITC dla oddziałów przedszkolnych, na terenie Gminy Wielopole Skrz."

Zapytanie ofertowe: POBIERZ

Formularz ofertowy: POBIERZ

Specyfikacja usługi: POBIERZ

Informacja o zmianie w opisie przedmiotu zamówienia oraz przedłużeniu terminu składania ofert: POBIERZ

Poniedziałek 28 lipca 2014
Informacja o wynikach ofertowych dot. zapytania NR POKL/5/2014/AB "Dostawa zabawek i art. plastycznych dla oddziałów przedszkolnych, na terenie Gminy Wielopole Skrz."

Informacja ofertowa: POBIERZ

Poniedziałek 28 lipca 2014
Informacja o wynikach ofertowych dot. zapytania NR POKL/4/2014/AB "Dostawa i montaż rolet okiennych dla oddziałów przedszkolnych, na terenie Gminy Wielopole Skrz."

Informacja ofertowa: POBIERZ

Poniedziałek 21 lipca 2014
Informacja o wynikach ofertowych dot. zapytania NR POKL/3/2014/AB "Dostawa wyposażenia sal dydaktycznych dla oddziałów przedszkolnych, na terenie Gminy Wielopole Skrz."

Informacja ofertowa: POBIERZ

Poniedziałek 21 lipca 2014
Zapytanie ofertowe NR. POKL/5/2014/AB "Dostawa art. plastycznych i zabawek dla oddziałów przedszkolnych, na terenie Gminy Wielopole Skrz."

Zapytanie ofertowe: POBIERZ

Formularz ofertowy: POBIERZ

Specyfikacja usługi: POBIERZ

Czwartek 17 lipca 2014
Informacja o wynikach ofertowych dot. zapytania NR POKL/2/2014/AB "Dostawa sprzętu AGD dla oddziałów przedszkolnych, w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wielopole Skrz."

Informacja ofertowa: POBIERZ

Wtorek 15 lipca 2014
Zapytanie ofertowe NR. POKL/4/2014/AB "Dostawa i montaż rolet okiennych dla oddziałów przedszkolnych, na terenie Gminy Wielopole Skrz."

Zapytanie ofertowe: POBIERZ

Formularz ofertowy: POBIERZ

Specyfikacja usługi: POBIERZ

Piątek 11 lipca 2014
Informacja o wynikach ofertowych dot. zapytania NR POKL/1/2014/AB "Dostawa wyposażenia łazienek dla oddziałów przedszkolnych, w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wielopole Skrz."

Informacja ofertowa: POBIERZ

Piątek 11 lipca 2014
Zapytanie ofertowe NR. POKL/3/2014/AB "Dostawa wyposażenia sal dydaktycznych dla oddziałów przedszkolnych, na terenie Gminy Wielopole Skrz."

Zapytanie ofertowe: POBIERZ

Formularz ofertowy: POBIERZ

Specyfikacja usługi: POBIERZ

Odpowiedź na zapytanie skierowane przez jednego z oferentów: POBIERZ

Piątek 11 lipca 2014
Zapytanie ofertowe NR. POKL/2/2014/AB "Dostawa sprzętu AGD dla oddziałów przedszkolnych, w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wielopole Skrz."

Zapytanie ofertowe: POBIERZ

Formularz ofertowy: POBIERZ

Specyfikacja usługi: POBIERZ

Wtorek 8 lipca 2014
Zapytanie ofertowe NR. POKL/1/2014/AB "Dostawa wyposażenia łazienek dla oddziałów przedszkolnych, w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wielopole Skrz."

Zapytanie ofertowe: POBIERZ

Formularz ofertowy: POBIERZ

Specyfikacja usługi: POBIERZ

Piątek 4 lipca 2014
Informacja o wynikach ofertowych dot. zapytania NR 271.1.2014 "Wykonanie dokumentacji budowlano - kosztorysowej dla wykonania placów zabaw przy szkołach podstawowych w Gminie Wielopole Skrz."

Informacja ofertowa: POBIERZ

Piątek 18 kwietnia 2014