Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola

Kreatywne przedszkola - szansa na dobry start


PROJEKT 2013-2015

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola realizuje projekt pn.:

"KREATYWNE PRZEDSZKOLA - SZANSA NA DOBRY START"

w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Dzialanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddzialanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej