Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola

Zapytanie ofertowe o nr. ZOSIP.273.1.2019.RPO pn: "Dostawa wyprawki dla przedszkolaka "

"Dostawa wyprawki dla przedszkolaka"

 

Zamówienie zostanie wykonane w związku z realizacją projektu pn. „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały” realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata2014-2020 z Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyprawki dla przedszkolaka. Zadanie obejmuję dostawę artykółów plastycznych dla potrzeb Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim.

Zapytanie ofertowe: ZOSIP.273.1.2019.RPO

Załączniki:

1.Formularz ogertowy

2.Specyfikacja dostaw.

3.Oświadczenie o braku powiązań.

4.Informacja RODO.

UWAGA!!!

Zapytanie ofertowe o nr ZOSIP.273.1.2019.RPO pn" "Dostawa wyprawki dla przedszkolaka" zostało unieważnione.

Informacja o unieważnieniu!

Środa 12 czerwca 2019

Wyjazd do kina w ramach projektu pn. Nowa Jakośc Edukacji w Integracuyjnym Przedszkolu Krasnla Hałabały"

W ramach realizacji projektu unijnego pn. „Nowa Jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały” na przełomie maja i czerwca 2019 roku został zorganizowany wyjazd do Kina Helios w Krośnie dla dzieci z integracyjnych oddziałów przedszkolnych.

W spektaklach filmowych uczestniczyły grupy z oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy Szkołach Podstawowych w Broniszowie, Gliniku, Nawsiu i Brzezinach oraz z Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim.

W ramach wyjazdu przedszkolaki uczestniczyły w seansach filmów animowanych, w których motywem przewodnim były wartości moralne takie jak: dobro, prawda i przyjaźń.

Wrażenia i emocje z poszczególnych spektaklów filmowych jeszcze długo towarzyszyły uczestnikom wyjazdu, którzy wracając do przedszkola, dzielili się nawzajem spostrzeżeniami i wrażeniami.

Dla dzieci w wieku przedszkolnym celem wycieczki do kina jest nie tylko nabywanie umiejętności uczestniczenia w seansach filmowych, ale również kształtowanie właściwych zachowań podczas pobytu w kinie. Ponadto wyjazdy edukacyjne dają możliwość obserwacji i zdobywania informacji, które są podstawą trwalszej i bogatszej wiedzy oraz poznawania nowych miejsc z zakresu kultury w regionie.

Wyjazdy dzieci do kina sfinansowano ze środków projektu unijnego pn. „Nowa jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”. Projekt jest realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Poniżej dokumentacja fotograficzna:

 Oddział Glinik i Broniszów

Oddział Brzeziny

Oddział Nawsie

Samorządowe Przedszkole Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim

Środa 5 czerwca 2019

Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Dziecka w ramach realizowanego projektu pn. "Nowa Jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”

 

31 maja 2019 roku w Siedlisku Janczar w Pstrągowej zorganizowano spotkanie integracyjne dla dzieci z oddziałów przedszkolnych objętych projektem unijnym pn. „Nowa Jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”. Uroczystość przgotowano z okazji międzynarodowego „Dnia Dziecka”.

W wydarzeniu udział wzięły dzieci z oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy Szkołach Podstawowych w Broniszowie, Gliniku, Nawsiu i Brzezinach, a także z Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim.

Dla przedszkolaków przygotowano liczne atrakcje m.in.   warsztaty pszczelarskie połączone z pokazem motyli, gry i zabawy na świeżym powietrzu, spacer bryczką po okolicy, przejażdżkę konną na maneżu oraz poczęstunek.

W spotkaniu uczestniczył również Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, który przekazał życzenia wszystkim dzieciom z okazji "Dnia Dziecka", a następnie wręczył przedszkolakom drobne upominki i słodycze.

Dla najmłodszych uczestników był to dzień pełen niespodzianek i wspólnej zabawy z rówieśnikami.

Niepowtarzalna atmosfera, piękna pogoda i wspaniała zabawa sprawiły, że ten wyjątkowy dzień na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników wydarzenia.

Udział dzieci w wydarzeniu sfinansowano ze środków projektu pn. „Nowa jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”. Projekt jest realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Dzień Dziecka - Galeria

Piątek 31 maja 2019

Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty w oddziałach Przedszkolnych objętych projektem pn. "Nowa Jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały"

Od 24 do 29 maja 2019 roku w integracyjnych oddziałach przedszkolnych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie, które objęte są dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego - odbyły się uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty.

 

Gospodarzami wydarzeń były oddziały przedszkolne funkcjonujące przy Szkołach Podstawowych w Broniszowie, Gliniku, Nawsiu i Brzezinach, a także Samorządowe Przedszkole Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim.

 

Przedszkolaki na tę okazję przygotowały piękny program artystyczny oraz okolicznościową dekorację. Zaproszeni rodzice z dumą podziwiali występy swoich pociech, które zaprezentowały się recytując wiersze, śpiewając piosenki i tańcząc. Mali artyści dołożyli wszelkich starań, aby jak najlepiej wyrazić swoje podziękowanie za trud włożony w ich wychowanie. Gościom towarzyszyły radość, uśmiech oraz łzy wzruszenia.

Na zakończenie uroczystości dzieci obdarowały swoich rodziców upominkami i życzeniami. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem.

Atmosfera tej uroczystości była podniosła i przebiegała w niezwykle rodzinnej i miłej atmosferze.

Organizację uroczystości, zakup upominków oraz materiałów plastycznych, z których wykonano dekorację sal oraz laurki, sfinansowano ze środków projektu pn. „Nowa jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”.

Projekt jest realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. 

Poniże do pobrania j dokumentacja fotograficzna.

Dzień Mamy i Taty Brzeziny

Dzień Mamy i Taty Broniszów

Dzień Mamy i Taty Nawsie

Dzień Mamy i Taty Glinik

Dzień Mamy i Taty Samorządowe Przedszkole Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim

Zakupione w ramach projektu materiały

Czwartek 30 maja 2019

Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w ramach realizowanego projektu pn. "Nowa Jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały"

 

Trwa realizacja projektu pn. „Nowa Jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”, który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jednym z głównych celów projektu było  stworzenie dodatkowej i rozszerzonej oferty edukacyjnej dostosowanej do indywidualnych potrzeb dzieci.

W związku z powyższym uczestnicy projektu biorą udział w zajęciach dodatkowych, takich jak: logorytmicznych, manualnych, gimnastycznych oraz tanecznych.

Zajęcia odbywają się w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy Szkołach Podstawowych w Brzezinach, Nawsiu, Gliniku, Broniszowie oraz w Samorządowym Przedszkolu Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim.

Dodatkowo w ramach realizowanego projektu wzbogacono bazę przedszkolną o liczne pomoce i materiały ściśle związane z charakterem i tematyką prowadzonych zajęć.

Wśród zakupionych pomocy dydaktycznych znalazły się m.in. zestawy piłek i gier gimnastycznych, urządzenia do ćwiczenia równowagi i koordynacji ruchowej,  kredki,  farby, zestawy pędzli, papierów kolorowych, brystoli, zestawy gier i piłek logopedycznych oraz różnego rodzaju instrumentów muzycznych.

Zakupione przedmioty dydaktyczne umożliwiają pełne wykorzystanie nowoczesnych metod i technik nauczania, co przyczynia się do prowadzenia zajęć dodatkowych na jak najwyższym poziomie edukacyjnym.

Podczas zajęć przedszkolaki bawią się, rozwijają swoje zainteresowania, nabywają dodatkowe umiejętności i chętnie korzystają z zakupionych pomocy dydaktycznych.

Prowadzone zajęcia sprzyjają nabywaniu kompetencji społeczno emocjonalnych i wspomagają indywidualny rozwój dzieci. Zarówno dziewczynki, jak i chłopcy otrzymują wiedzę i umiejętności o tej samej jakości i w równym stopniu.

Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów.

Projekt jest realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 1 199 894,40 zł, z czego 1 079 894,40 zł stanowią środki Unii Europejskiej natomiast 120 000,00 zł to środki własne (wkład budżetu gminy m.in. poprzez udostępnienie sal i tzw. wkład prywatny).

Poniżej dokumentacja fotograficzna

Zajęcia dodatkowe - Glinik

Zajęcia dodatkowe -  Brzeziny

Zajęcia dodatkowe - Nawsie

Zajęcia dodatkowe - Broniszów

Wtorek 2 kwietnia 2019