Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola

Spotkanie z teatrem - w ramach projektu pn. "Nowa Jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały"

18 marca 2019 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim odbył się spektakl teatralny dla dzieci z integracyjnych oddziałów przedszkolnych objętych projektem unijnym pn. „Nowa Jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”.

W wydarzeniu udział wzięły dzieciz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach Podstawowych w Broniszowie, Gliniku, Nawsiu i Brzezinach, a także z Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim.

Zgromadzona publiczność obejrzałaspektakl pt. „Skrzydlaty Odlot” w wykonaniu Teatru KULTURESKA. Na scenie pojawili się roztańczeni i rozśpiewani aktorzy w wyjątkowych kolorowych kostiumach, którzy zaprezentowali dzieciom musical o treści związanej z edukacją ekologiczną. W akcję spektaklu wpleciono treści związane z tematem powstawania smogu, jego szkodliwości dla zdrowia i ochrony powietrza. Dzieci wielokrotnie były zapraszane przez aktorów na scenę, gdzie miały możliwość stać się uczestnikami rozgrywającej się akcji i rozszerzyć swój punkt widzenia na świat teatru. Przedszkolaki z ogromnym zainteresowaniem podziwiały występ aktorów, który był pełen emocji, radości i udanej zabawy.

Na zakończenie spotkania odbyły się warsztaty teatralne dla najmłodszych, podczas których aktorzy zaprezentowali swoje metody pracy na scenie teatru.

Profesjonalna gra aktorów, piękne stroje, efekty specjalne, scenografia i muzyka, a przede wszystkim treść edukacyjne sprawiły, że spektakl pozostanie na długo w pamięci najmłodszych.

Przedstawienia teatralne mają w procesie rozwoju społeczno - moralnego dziecka bardzo ważne miejsce. Kontakt ze sztuką kształtują wiele pozytywnych cech charakteru i umożliwia najmłodszym rozwijanie swojej wyobraźni.

 

Udział dzieci w wydarzeniu sfinansowano ze środków projektu pn. „Nowa jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”.

Projekt jest realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 1 199 894,40 z ł, z czego 1 079 894,40 zł stanowią środki Unii Europejskiej natomiast 120 000,00 zł to środki własne (wkład budżetu gminy m.in. poprzez udostępnianie sal i tzw. wkład prywatny).

Poniżej galeria zdjęć do pobrania.

Galeria zdjęć - spotkanie z teatrem

Poniedziałek 18 marca 2019

Klauzula informacyjna RODO obowiązująca w ZOSIP Wielopole Skrzyńskie

Klauzula infomracyjna RODO - plik do pobrania

Środa 30 stycznia 2019

Dzień Babci i Dziadka w oddziałach przedszkolnych objętych projektem pn. "Nowa jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”

 

 

Od 18 do 23 stycznia 2019 roku w integracyjnych oddziałach przedszkolnych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie, które objęte są dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego, odbyły się uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka.

 

Gospodarzami wydarzeń były oddziały przedszkolne funkcjonujące przy Szkołach Podstawowych w Broniszowie, Gliniku, Nawsiu i Brzezinach, a także Samorządowe Przedszkole Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim.

 

Przedszkolaki na tę okazję przygotowały specjalny program artystyczny oraz okolicznościową dekorację. Zaproszeni dziadkowie z dumą podziwiali występy swoich wnucząt, które dołożyły wszelkich starań, aby jak najlepiej wyrazić swoje podziękowanie za trud włożony w ich wychowanie. Mali artyści z przejęciem na twarzach odtwarzali swoje role, śpiewali piosenki oraz recytowali wiersze. Gościom towarzyszyły radość, uśmiech oraz łzy wzruszenia.

 

Na zakończenie uroczystości dzieci obdarowały swoich dziadków upominkami i zaprosiły gości na słodki poczęstunek.

 

Do życzeń przyłączył się Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, który w swoim przemówieniu wyraził podziw dla umiejętności i zdolności artystycznych przedszkolaków i podkreślił, że zajęcia dydaktyczne prowadzone w oddziałach przedszkolnych pozwalają dzieciom na wszechstronny rozwój.

 

Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.

 

Organizację uroczystości w oddziałach przedszkolnych, zakup upominków w postaci serduszek oraz materiałów plastycznych, z pomocą których wykonano dekorację sal oraz laurki sfinansowano ze środków projektu pn. „Nowa jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”.

Projekt jest realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 1 199 894,40 zł, z czego 1 079 894,40 zł stanowią środki Unii Europejskiej natomiast 120 000,00 zł to środki własne (wkład budżetu gminy m.in. poprzez udostępnienie sal i tzw. wkład prywatny).

 

Poniżej  link do galerii zdjęć

Bal Babci i Dziadka - Brzeziny

Bal Babci i Dziadka - Broniszów

Bal Babci i Dziadka - Glinik

Bal Babci i Dziadka - Samorządowe Przedszkole Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim

Bal Babci i Dziadka - Nawsie

Zakupione materiały

Czwartek 24 stycznia 2019

Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Nowa jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”

 

 

W ramach realizowanego przez Gminę Wielopole Skrzyńskie projektu pn. „Nowa jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały” zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Brzezinach, Nawsiu, Gliniku, Broniszowie oraz w Samorządowym Przedszkolu Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim.

Wśród zakupionych pomocy dydaktycznych znalazły się przedmioty niezbędne do prowadzenia:

  • zajęć gimnastycznych i tanecznych – zestawy piłek i gier gimnastycznych, urządzenia do ćwiczenia równowagi i koordynacji ruchowej oraz wykładziny dywanowe do zajęć gimnastycznych,
  • zajęć manualnych – kredki, farby, stemple, kleje oraz zestawy pędzli, papierów kolorowych, brystoli i plasteliny,
  • zajęć logorytmicznych – zestawy gier i piłek logopedycznych oraz różnego rodzaju instrumentów muzycznych.

Zamówienie obejmowało również dostawę pomocy dydaktycznych dla potrzeb pracy psychologa przedszkolnego tj. różnego rodzaju puzzle oraz gry logiczne ćwiczące pamięć i stymulujące rozwój myślenia logicznego.

Zakupione przedmioty dydaktyczne pozwolą na pełne wykorzystanie nowoczesnych metod i technik nauczania, wspomogą indywidualny rozwój dzieci z integracyjnych oddziałów przedszkolnych objętych realizowanym projektem i umożliwią prowadzenie zajęć dodatkowych na jak najwyższym poziomie edukacyjnym.

Łączna wartość zakupionych pomocy dydaktycznych wyniosła 41 856,80 zł, w tym otrzymane w ramach realizowanego projektu dofinansowanie wyniesie  90% wartości zakupu.

Projekt jest realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 1 199 894,40 zł, z czego 1 079 894,40 zł stanowią środki Unii Europejskiej natomiast 120 000,00 zł to środki własne (wkład budżetu gminy m.in. poprzez udostępnienie sal i tzw. wkład prywatny).

galeria zdjęć

Środa 9 stycznia 2019

Spotkanie Mikołajkowe w oddziałach przedszkolnych objętych projektem pn. „Nowa jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”

 

 

Od 5 do 6 grudnia 2018 roku  w oddziałach przedszkolnych  z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie zorganizowano "Świąteczne Spotkanie Mikołajkowe", którego gosciem specjalnym był  Św. Mikołaja.

Poszczególne grupy przedszkolaków z radością powitały długo wyczekiwanego gościa, który wysłuchał wierszy i piosenek przygotowanych na jego wizytę. Następnie wręczył on dzieciom piękne prezenty (puzzle, słodycze, czytanki, kolorowanki oraz lalki dla dziewcząt i samochody dla chłopców). Był to dzień pełen radości i uśmiechu, który niewątpliwie pozostanie na długo w pamięci najmłodszych uczestników tego wydarzenia.

Upominki zakupiono dla dzieci z oddziałów przedszkolnych objętych realizowanym projektem pn. „Nowa jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”, który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dla przypomnienia w ramach realizowanego projektu utworzono 4 dodatkowe oddziały przedszkola integracyjnego przy Szkołach Podstawowych w Brzezinach, Broniszowie, Nawsiu i Gliniku, które wyposażono w meble, sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć. Oddziały przedszkolne zapewniają opiekę pedagogiczną, cykl zajęć dodatkowych oraz całodniowe wyżywienie. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.Pomocą finansową w ramach projektu objęte jest również Przedszkole Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim.

Wartość projektu wynosi 1 199 894,40 zł, z czego 1 079 894,40 zł stanowią środki Unii Europejskiej natomiast 120 000,00 zł to środki własne (wkład budżetu gminy m.in. poprzez udostępnienie sal i tzw. wkład prywatny).

Galeria zdjęć -  Spotkanie Mikołakowe Brzeziny

Galeria zdjęć - Spotkanie Mikołajkowe Glinik

Galeria zdjęć - Spotkanie Mikołajkowe Nawsie

Galeria zdjęć - Spotkanie Mikołajkowe Broniszów

Galeria zdjęć - Spotkanie Mikołajkowe Samorządowe Przedszkole Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim

Piątek 7 grudnia 2018