Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola

Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekuna w Gminnym Żłobku "Maluszek" w Wielopolu Skrzyńskim

Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim ogłasza nabór na wolne stanowiska opiekuna w Gminnym Żłobku "Maluszek" w Wielopolu Skrzyńskim tworzonym w ramach  projektu „pn. „Aktywni rodzice - aktywne maluchy. Nowe miejsca opieki żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim”, realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z Osi priorytetowej: VII Regionalny rynek Pracy, Działanie 7.4 – Rozwój opieki żłobkowej w regionie, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu Nr RPPK.07.04.00-18-006/18-00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze na stanowiska opiekuna w Gminnym Żłobku "Maluszek" w Wielopolu Skrzyńskim

Wyniki naboru na stanowisko opiekuna w Gminnym Żłobku "Maluszek" w Wielopolu Skrzyńskim

Udostępnij: