Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola

Zaproszenie do składania ofert - opieka stomatologiczna dla dzieci

Zapytanie ofertowe na usługi stomatologiczne dla dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Wielopole Skrzyńskie 

Zapytanie ofertowe 

zał nr 1 formularz ofertowy

zał nr 2 wzór porozumienia

zał nr 3 klauzula informacyjna

Udostępnij: