Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola

Zapytanie ofertowe o nr. ZOSIP.273.1.2019.RPO pn: "Dostawa wyprawki dla przedszkolaka "

"Dostawa wyprawki dla przedszkolaka"

 

Zamówienie zostanie wykonane w związku z realizacją projektu pn. „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały” realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata2014-2020 z Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyprawki dla przedszkolaka. Zadanie obejmuję dostawę artykółów plastycznych dla potrzeb Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim.

Zapytanie ofertowe: ZOSIP.273.1.2019.RPO

Załączniki:

1.Formularz ogertowy

2.Specyfikacja dostaw.

3.Oświadczenie o braku powiązań.

4.Informacja RODO.

UWAGA!!!

Zapytanie ofertowe o nr ZOSIP.273.1.2019.RPO pn" "Dostawa wyprawki dla przedszkolaka" zostało unieważnione.

Informacja o unieważnieniu!

Udostępnij: