Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola

Zapytanie ofertowe o nr. ZOSIP.273.2.2020.RPO pn: "Dostostawa sprzętu elektronicznego dla potrzeb nowoutworzonego żłobka w Wielopolu Skrzyńskim"

Zamówienie zostanie wykonane w związku z realizacją projektu pn.

 „Aktywni rodzice - aktywne maluchy. Nowe miejsca opieki żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim

 

Projekt realizowany jest w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   

Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy  

Działanie: 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie

Dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu dostawy i montażu sprzętu elektronicznego                             dla potrzeb nowoutworzonego żłobka. Zamówienie podzielone jest na 2 odrębne zadania podzielone tematycznie względem charakteru zamawianych przedmiotów:

Zadanie 1 Dostawa sprzętu elektronicznego

Zadanie 2 Dostawa i montaż monitoringu

Zapytanie ofertowe ZOSIP.273.2.2020.RPO

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Specyfikacja dostaw.

3. Oświadczenie o braku powiązań.

4. Formularz RODO.

Udostępnij: