Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola

ZOSIP.271.3.2018 "Dostawa pomocy dydaktycznych"

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim w związku z realizacją programu Ministerstwa Edukacji Narodowej pod nazwą: "Dostawa pomocy dydaktycznych" zaprasza do złożenia ofert na dostawę wyposażenia dla potrzeb pracowni przyrodniczych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Na realizacje w/w zadania w wyznaczonym terminie nie wpłynełą żadna oferta. Procedura Zapytania Ofertowego zostanie powtórzona w najbliższym czasie.

Udostępnij: