Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko opiekuna w Gminnym żłobku "Maluszek" w Wielopolu Skrzyńskim grudzień 2020

Dyrektor Gminnego Żłobka Maluszek w Wielopolu Skrzyńskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: opiekun z Żłobku - 3 etaty.

Przewidywany termin zatrudnienia: luty 2021r.

Ogłoszenie o naborze (15.12.2020r.)

Informacja o wynikach naboru (05.01.2020)

Wtorek 15 grudnia 2020

Wizyta Świętego Mikołaja w żłobku

„Kto zagląda w okno?
Kto latarką świeci?
Kto patrzy przez szybkę, szuka grzecznych dzieci?
To Mikołaj, to Mikołaj,
to Mikołaj Święty,
to Mikołaj, to Mikołaj
niesie nam prezenty”

Jak wiadomo nasze maluszki bardzo starają się “być grzecznym” i doskonale wiedzą, że Mikołaj “cały czas na nich patrzy”, dlatego od dłuższego czasu przygotowywały się do pewnego niezwykłego spotkania, które miało miejsce w tym tygodniu.
7 grudnia pomimo braku białego puchu, we wczesnych godzinach porannych przybył do naszego Żłobka….Święty Mikołaj!
Zasiadł wygodnie na specjalnie przygotowanym fotelu i nastąpił magiczny czas wręczania prezentów. Każdy z najmłodszych miał okazję podejść do Mikołaja i dotknąć jego śnieżnobiałej brody, maluszki były bardzo dzielne i z chęcią przybijały „piątki” oraz ustawiały się do pamiątkowego zdjęcia z Mikołajem! To był dla nas niezwykły dzień!
Wszyscy jeszcze raz dziękujemy Mikołajowi za podarowanie naszym maluszkom uśmiechu na twarzy i wymarzonych podarunków.

Galeria z wizyty Świętego Mikołaja

Czwartek 10 grudnia 2020

Ogłoszenie o naborze

Nabór na wolne stanowisko opiekuna w Gminnym Żłobku "Maluszek" w Wielopolu Skrzyńskim.

Termin składania ofert: 25.11.2020r. do godziny 15.00

Plik do pobrania:

Ogłoszenie o naborze.

Wyniki naboru (01.12.2020)

 

Wtorek 17 listopada 2020

Zapytanie ofertowe o nr. ZOSIP.273.8.2020.RPO pn: "Prowadzenie dodatkowych zajęć dla potrzeb żłobka w Wielopolu Skrzyńskim"

Zamówienie zostanie wykonane w związku z realizacją projektu pn.

 „Aktywni rodzice - aktywne maluchy. Nowe miejsca opieki żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim

 

Projekt realizowany jest w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   

Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy  

Działanie: 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie

Dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia zajęć dodatkowych dla potrzeb nowoutworzonego żłobka w Wielopolu Skrzyńskim. Zamówienie dotyczy prowadzenia zajęć dodatkowych w terminie od listopada 2020 roku do grudnia 2021 roku.

Zamówienie jest podzielone na 2 odrębne zadania z uwagi na tematykę zajęć.

Zadanie 1 - Prowadzenie rytmicznych

Zadanie 2 - Prowadzenie zajęć logopedycznych.

Zapytanie ofertowe ZOSIP.273.8.2020.RPO

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu.

3. Oświadczenie o braku powiązań.

4.   Oświadczenie osoby fizycznej dot. limitu godzin pracy.

5.   Klazula RODO.

Wtorek 27 października 2020

AKTYWNI RODZICE - AKTYWNE MALUCHY. NOWE MIEJSCA OPIEKI ŻŁOBKOWEJ W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM

Czwartek 15 października 2020