Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola

ZOSIP.271.4.2018 "Dostawa pomocy dydaktycznych"

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim w związku z realizacją programu Ministerstwa Edukacji Narodowej pod nazwą: "Dostawa pomocy dydaktycznych" zaprasza do złożenia ofert na dostawę wyposażenia dla potrzeb pracowni przyrodniczych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Dokumenty do pobrania:

1) Zapytanie ofertowe.

Obublikowano 26.10.2018r.

Piątek 26 października 2018

spotkanie w sprawie realizacji projektu pn. "Nowa Jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały"

4 października 2018 roku w budynku Kulturalno Oświatowym w Wielopolu Skrzyńskim odbyło się spotkanie tematyczne dotyczące realizacji projektu pn."Nowa Jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim".

Dla przypomnienia Gmina Wielopole Skrzyńskie realizuje projekt w ramach otrzymanego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. Natomiast celem głównym projektu było utworzenie 4 nowych oddziałów przedszkola integracyjnego przy Szkołach Podstawowych w Brzezinach, Broniszowie, Nawsiu i  Gliniku, które  oferują 80 nowych miejsc przedszkolnych. Łącznie wsparciem w ramach realizowanego projektu objętych jest 180 dzieci.

Podczas spotkania  omówiono  etapy realizowanego projektu oraz przedstawiono prezentację multimedialną, w której zaprezentowano nowo utworzone oddziały przedszkolne i zakupione w ramach otrzymanego dofinansowania  wyposażenie sal dydaktycznych i wyprawki przedszkolaka.

Poniżej do pobrania dokument, który zawiera charakterystykę realizowanego projektu oraz zakupione w ramach otrzymanego dofinansowania  wyposażenie sal - zapraszamy do zapoznania się z jego tematyką.

prezentacja

Czwartek 4 października 2018

Zapytanie ofertowe o nr. ZOSIP.271.4.2018 "Remont klatki schodowej"

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim zaprasza do złożenia oferty na realizacje zadania pod nazwą: "Remont klatki schodowej".

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Obublikowano 03.10.2018r.

Środa 3 października 2018

ZOSIP.271.3.2018 "Dostawa pomocy dydaktycznych"

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim w związku z realizacją programu Ministerstwa Edukacji Narodowej pod nazwą: "Dostawa pomocy dydaktycznych" zaprasza do złożenia ofert na dostawę wyposażenia dla potrzeb pracowni przyrodniczych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Na realizacje w/w zadania w wyznaczonym terminie nie wpłynełą żadna oferta. Procedura Zapytania Ofertowego zostanie powtórzona w najbliższym czasie.

Wtorek 2 października 2018

Zapytanie ofertowe o nr. ZOSIP.273.2.2018 pn: "Dostawa sprzętu ICT w ramach rządowego programu Aktywna Tablica"

"Dostawa sprzętu ICT w ramach rządowego programu Aktywna Tablica"

W związku z realizacją rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnych - "Aktywna tablica", Zespół obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim zaprasza do złożenia oferrty na dostawę sprzętu.

Zapytanie ofertowe ZOSIP.237.2.2018

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Wykaz dostaw.

3. Specyfikacja dostawy.

4. Klauzula RODO.

Wyniki ofertowe:

1. Protokół z otwarcia ofert.

2. Rozstrzygnięcie postępowania.

 

Wtorek 11 września 2018